foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat aktuální informace z muzea a pozvánky na chystané akce zadejte prosím své údaje.
Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře souhlasíte s tím, že Vámi udaná data budeme uchovávat a zpracovávat výlučně za účelem komunikace:

Nejsem robot a vím, kolik je 2x4?
Jméno:
E-mail:

AOPK ČR

 aopk logo

 

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody

 

Objevuj památky

 objevuj pamatky

 

Hotel a pension Seeberg

Seeberg logo

 

Český rozhlas Karlovy Vary

Český rozhlas Karlovy Vary

 

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj

 

Lázně Františkovy Lázně a. s.

Lázně Františkovy Lázně a. s.

 

Turistické Infocentrum Františkovy Lázně

Infocentrum Františkovy Lázně 

 

Kudy z nudy

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Nezaměnitelná silueta třech hřebenů nad vstupem do hradního paláce (Foto Ladi Tichá)Hrad Seeberg nacházející se přibližně 5 km západně od Františkových Lázní je jedním z hrstky zachovaných ministeriálních v Česku a jako jediný z nich slouží výlučně muzejním účelům. Svým návštěvníkům nabízí rozsáhlé exposice presentující dějiny hradu, vývoj interiérů a nábytkové tvorby 19. století (empír, biedermeier, druhé rokoko, novorenesance, novogotika, chippendale), slavný chebský intarsovaný nábytek a historii výroby porcelánu v západních Čechách. Prostory hrázděné barokní stodoly, kolny a věžového špejcharu v předhradí jsou naopak věnovány lidové kultuře, zemědělství a řemeslům chebského venkova v 19. století. V létě hrad Seeberg pravidelně ožívá při dnes již tradičním Historickém jarmarku či roku 2015 poprvé uspořádaném Festivalu vína. Ke zdejšímu programu patří každoročně též koncerty nejrůznějších žánrů a tematická odpoledne pro děti i dospělé.

Historie hradu Seeberg sahá až do dob štaufské dynastie. Předpokládaný vznik hradu ve 3. čtvrtině 12. století souvisí s tehdejším územním rozvojem Svaté říše římské a zároveň dokládá dějinná specifika historického Chebska, jež se tehdy jako samostatné říšské území postupně proměňovalo ve vzorový model štaufské rodové državy [*1]. Zásadní roli při tom sehráli právě ministeriálové, původně nesvobodní a na panovníkovi závislí služebníci, kteří se stali výhradními správci tehdejšího Chebska, kde od 12. století budovali síť vlastních opevněných sídel. Smyslem této vojensko-správní soustavy v okolí chebské falce byla také kultivace zdejší řídce osídlené krajiny, což z ministeriálních hradů současně činilo centra intensivní kolonisace. Od 13. století však chebská ministerialita své dominantní postavení paralelně s úpadkem štaufské moci a následným interregnem postupně ztrácí a hegemonem rozpadajícího se historického Chebska se tak stává město Cheb, ovládané početným a silným patriciátem vzešlým rovněž z řad ministeriálů. Monopol na tuto oblast městu potvrdila zástava Chebska českému králi, kvůli níž se z oblasti značná část ministeriálů vázaných na říši a císaře postupně vytratila. Listina Ludvíka IV. Bavora ze 4. října 1322, jíž bylo říšské léno Chebsko zastaveno Janu Lucemburskému za 20 000 hřiven stříbra, je současně první písemnou zmínkou o hradu [*2]. 

Pohled z předhradí na hradní palác za dělícím příkopem (Foto Ladi Tichá)Ve stejné době patřil hrad Seeberg pravděpodobně již městu Cheb, jemuž Karel IV. roku 1349 udělil právo spravovat hrad prostřednictvím vlastního úředníka. Roku 1434 věnoval císař Zikmund Lucemburský hrad Seeberg svému věrnému služebníkovi, říšskému kancléři, chebskému a loketskému purkrabímu Casparu Schlickovi. Ten hrad o dva roky později předává svým bratřím a už v 60. letech 15. století hrad koupí získávají další majitelé, tentokrát významná chebská patricijská rodina Junckerů, kteří v Seebergu nechali vystavět kostel sv. Wolfganga. Následně hrad po dlouhou dobu drží příslušníci původně ministeriálních rodů von Neiperg (vlastně „z Neubergu“ – dnes Podhradí u Aše) a von Brand, které o hrad připravila až třicetiletá válka. Během ní se na Seebergu usazuje velitel chebské posádky Veit Dietrich von Steinheim. Jeho zásluhou byl celý hrad obnoven poté, co byl Švédy 7. dubna 1648 dobyt, vyrabován a vypálen.

Hrad Seeberg leží na skalnatém ostrohu lemovaném Slatinným potokem. (Foto Ladi Tichá)Roku 1703 se hrad včetně přilehlého panství vrátil opět do majetku města Cheb, pod jehož správou se proměňuje v poplužní dvůr a v hradním paláci je následně zřízena ubytovna chudých tkalců a nádeníků. Teprve na počátku 20. století vzešel z kruhů vlastivědných a národopisných badatelů okolo časopisu „Unser Egerland“ impuls k záchraně chátrající historické památky, načež byl hrad pod vedením městského stavebního rady Josefa Paschera od roku 1907 postupně renovován. Již v květnu 1915 byla na hradě otevřena výletní restaurace v historickém stylu, která se brzy stala oblíbeným cílem lázeňských hostů a výletníků z širokého okolí [*3].  

Stejnému účelu hrad sloužil ještě do poloviny 50. let. Později však opět chátrá a teprve v polovině 80. let přiměl jeho neutěšený stav skupinu nadšenců zachránit hrad před demolicí. Zásluhou ředitele Městského muzea Františkovy Lázně PhDr. Pavla Stříbrného, jenž si obnovu hradu vzal za vlastní, se podařilo tento záměr prostřednictvím veřejných financí realizovat a hradní komplex, doplněný historickou sýpkou a kolnou, tak byl roku 1990 opět zpřístupněn veřejnosti.

[*1] Kubů, František. Štaufská ministerialita na Chebsku. Cheb: Chebské muzeum, 1997, s. 21.
[*2] Siegl, Karl. Schloß Seeberg im Egerlande. Eger: Stadtgemeinde Eger, 1915, s. 7-8.
[*3] John, Alois. Burg Seeberg. Unser Egerland. Eger, 1916, XX. Jg. (Heft V.): s. 37-40.

 

Literatura

JOHN, Alois. Burg Seeberg. Unser Egerland. Eger, 1916, XX. Jg. (Heft V.): s. 37-40.
KUBŮ", František. Štaufská ministerialita na Chebsku. Cheb: Chebské muzeum, 1997.
MACEK, Stanislav. Dějiny hradu Ostroh – Seeberg. Františkovy Lázně: Městské muzeum Františkovy Lázně, 2002.
PRÖKL, Vinzenz. Schloss Seeberg im Egerlande: Seine Geschichte, seine Geschlechter, seine Kirche. Eger: Kobrtsch & Gschihay, 1870.
PRÖKL, Vinzenz. Universal-Chronik der Stadt Eger und des Egerlandes. 5. sv., fol. 501-508. [online]. [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: http://www.portafontium.eu/iipimage/30260634/soap-ch_00001_mesto-cheb-proekl-1876_4600
SIEGL, Karl. Schloß Seeberg im Egerlande. Eger: Stadtgemeinde Eger, 1915. 

 

Digitální model hradu

Hrad Seeberghttp://peso.fsv.cvut.cz/dp/lavicka_p/index.html

Digitální model hradu Seeberg a jeho vizualizaci vytvořil v roce 2015 v rámci diplomové práce při zakončení studia na katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. Petr Lavička.  

 

 

Virtuální prohlídka  Virtuální prohlídka

 

Fotografie: 

                         Západní strana hradního paláce (Foto Ladi Tichá)Zachované románské klenby v nejstarší části hradního paláce (Foto Ladi Tichá)Knihovna (Foto Ladi Tichá)         

                         Exposice chebského intarsovaného nábytkuPředhradí doplněné ukázkami egerlandské lidové architekturyHistorické zemědělské stroje (Foto Ladi Tichá)

                         Tradiční „plundrovací vůz“ s nevěstiným věnem (Foto Ladi Tichá)Barokní stodola s etnografickou exposicí (Foto Ladi Tichá)Z bohaté sbírky lidového malovaného nábytku (Foto Ladi Tichá)

                              Kroje a předměty lidové zbožnosti (Foto Ladi Tichá)Zahájení „Historického jarmarku“ 24. července 2015 - každoročně největší události na hradě SeebergEgerlandská folklórní lidová skupina „Die Målas“ při jarmarku 2015

                                  Historický jarmar doplnila též ukázka lidových řemesel – zde košíkář a přadlena ze SkalnéPaličkářky z nedaleké Aše – kdysi slavného města krajek a textilu...a chybět nemohou ani sousedé – „Chodský soubor MRÁKOV“ na jarmarku 2015. (foto Václava Simeonová)

                           U příležitosti oslav 740 let první písemné zmínky obce Poustka byl na hradě Seeberg roku 2015 poprvé uspořádán velkolepý festival vína. (foto Václava Simeonová)Každé září lze na Seebergu ochutnat vína z celého světa. (foto Václava Simeonová)Festival vína doprovází bohatý program vystoupení. (foto Václava Simeonová)

                 Na hradě Seeberg jsou pravidelně pořádána tematická odpoledne pro dětiZávěrem dubna se na Seeberg každoročně slétají čarodějnice…...a před Vánoci můžete na Seebergu strávit adventní odpoledne doprovázené vystoupením folklórních souborů a ukázkou tradičních vánočních zvyků.Přijeďte se sami přesvědčit, že na hradě Seeberg je krásně v každém ročním období a za každého počasí 

 

MUZEUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Dlouhá 194/4
351 01 Františkovy Lázně

telefon:  +420 354 544 308
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

HRAD SEEBERG

Poustka (Ostroh) 18
350 02 Cheb

telefon: +420 351 011 990
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 NPR SOOS

Kateřina 39
351 34 Skalná

telefon:+420 351 011 997
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Stanice pro záchranu živočichů
telefon: + 420 731 824 390
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Copyright © 2024 MUZEUM Františkovy Lázně