foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Český svaz ochránců přírody
Český svaz ochránců přírody

Hotel a pension Seeberg

Hotel a pension Seeberg
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj

 

Lázně Františkovy Lázně a. s.
Lázně Františkovy Lázně a. s.

 

Turistické Infocentrum Františkovy Lázně

Infocentrum Františkovy Lázně 

Fylity patří do skupiny přeměněných (metamorfovaných) hornin. Jako fylity se označují krystalické břidlice tvořené převážně jemným křemenem, živcem a sericitem (jemnozrnná slída). Dále mohou obsahovat chlorit (šedozelený), magnetit, grafit, pyrit, amfibol atd.

Fylity vznikají usazováním jemných částic hornin, které jsou přinášeny vodou do sedimentační pánve (většinou moře). Prachové a jílové sedimenty se na sebe ukládají v tenkých vrstvách a vlastní vahou se odvodňují. Vlivem váhy nadloží, horotvorných procesů (vrásnění) a tepla dochází k přeměně „měkkých“ jílových minerálů v jílovém sedimentu na sericit (jemnozrnná slída). Ten spolu s křemenem a živcem tvoří tvrdou krystalickou břidlici s velmi jemnou strukturou – fylit. Fylity bývají velmi často zvrásněny. V prasklinách vrásek se často nachází výplň z bílého křemene. Obvyklé šedé až černé zbarvení je způsobeno obsahem jemnozrnného grafitu.

Zvrásněné fylity můžeme nalézt pod chebskou falcí. Dobře štípatelné fylitické břidlice byly v minulosti těženy v okolí Lubů a Kraslic jako materiál pro výrobu střešních krytin.

MUZEUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Dlouhá ul. 194/4
351 01 Františkovy Lázně

telefon:  +420 354 544 308
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

HRAD SEEBERG

Poustka (Ostroh) 18
350 02 Cheb

telefon:  
pokladna - +420 351 011 990
kastelan  - +420 351 011 991
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

REZERVACE SOOS

Kateřina 39
351 34 Skalná

telefon:+420 351 011 997
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

stanice pro poraněné živočichy
telefon: + 420 731 824 390


Copyright © 2021 MUZEUM Františkovy Lázně